john p. strelecky:

“Een droom is simpelweg een realiteit die wacht om te gebeuren.”

John P. Strelecky

wie is john strelecky?

John Strelecky is geboren op 13 september 1969 in Chicago en is schrijver van de motiverende boeken en oprichter van het Big Five For Life concept. Zijn boeken zijn al zeker meer dan 6 miljoen van verkocht en zijn vertaald in meer dan 40 talen. De bekendste boeken van hem zijn The Why Café en The Big Five For Life. 

Vanaf zijn twaalfde werkte John in de fysieke arbeid en spaarde hij op die manier voor zijn pilotenopleiding. Na afronding van deze opleiding bleek hij een hartaandoening te hebben waardoor hij dit vak niet kon uitoefenen. Hij voltooide een bedrijfskundige opleiding en kreeg een baan als business consultant. Deze baan bekleed een periode in zijn leven waar hij met weinig plezier op terugkijkt.

Hij was inmiddels begin dertig en besloot niet zo te willen worden als zijn collega’s. Samen met zijn vrouw liet hij alles achter en begon zijn wereldreis. Van alles wat hij zag heeft Afrika de meeste indruk gemaakt en hier ligt de grondslag voor zijn Big Five For Life filosofie. Mensen die in Afrika op safari gingen meetten de mate van succes van hun safari af aan het aantal dieren van de Big Five die ze hadden gezien. Waren ze alle 5 gespot dan was de safari een groot succes, hadden ze er één of twee minder gezien werd de safari ook in iets mindere mate gewaardeerd.

John vroeg zichzelf af of we ook ons eigen leven op deze manier konden gaan meten in waardering. Wat zijn nou de vijf allerbelangrijkste dingen die jij wilt hebben gezien, gedaan of ervaren voordat je sterft. Zodat als je komt te overlijden je terug kunt kijken en los van al het andere in je leven je kunt zeggen: ik heb mijn 5 belangrijkste doelen gehaald en hierdoor was mijn leven een succes! Een succes, volgens je eigen definitie van succes.

Deze Big Five vormt dan de basis van je levenswijze. Keuzes die je moet maken wat betreft hoe je je tijd of geld besteedt gaan een stuk gemakkelijker, omdat je gewoonweg kijkt pas het wel of niet in mijn Big Five.

Inmiddels wordt John in één zin genoemd met Oprah Winfrey, Deepak Chopra en Stephen R. Covey als één van de honderd meest invloedrijke en toonaangevende persoenen op het gebied van leiderschap.

Wil jij ook via deze bewezen methode ontdekken wat jouw vijf belangrijkste dingen zijn in het leven die je wilt zien, doen of ervaring? Ga mee safari en maak vanaf nu echt een succes van je leven!

De methode

Wie heel bewust stilstaat bij zijn belangrijkste levensdoelen en daarnaar handelt, weet altijd welke beslissing het beste is. Dat is de essentie van de Big five for life-methode.

Veel mensen vinden het lastig om knopen door te hakken. Het is soms al lastig om te kiezen wat we vanavond willen eten, laat staan wat we moeten doen in grote levensbeslissingen. Om die reden blijven we vaak veel te lang doorsukkelen in een situatie waarin we niet optimaal gelukkig zijn. Uit angst voor het onbekende en onzekere, verstijven we en blijven we doorleven op de automatische piloot. Gek eigenlijk, want we weten allemaal dat we daar écht niet gelukkig van worden.

Een van de grote redenen dat we het moeilijk vinden om knopen door te hakken, is omdat we stiekem niet zo goed weten wat we eigenlijk willen. En als je niet weet wat je wil, wat is dan het juiste om te doen? Het is daarom dat mensen te lang blijven hangen in banen die weinig voldoening geven, of in relaties waarvan we stiekem toch al weten dat er geen toekomst in zit. Wie hier tegenaan loopt, zou zich eens moeten verdiepen in de Big five for life-methode van John P. Strelecky.